Qui som

SOLIDESA
PROFESSIONAL

UN GRAN SUPORT

PER A LA SEUA EMPRESA

Invest in València Office és una iniciativa conjunta
del Ajuntament de València i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
València, la qual presta serveis com a agència de
promoció d’inversions
.

MISIÓ

La nostra missió és atraure inversió estrangera de qualitat a la ciutat de València per consolidar el seu desenvolupament econòmic i tecnològic.

OBJECTIUS
Atraure nous projectes d’inversió, tant estrangera com del resta d’Espanya, promocionant i donant suport al procés d’implantació empresarial a la ciutat de València.
• Fidelitzar l’inversor ja establert a València reforçant els seus vincles amb la ciutat i, si escau, amb la província, incentivant també noves connexions.
• GGenerar interaccions entre els empresaris valencians i els potencials inversors estrangers.
• Impulsar la imatge de València com un destí atractiu per invertir.

Serveis

NOUS INVERSORS

ASESSORAMENT EN LA ESTRATÈGIA

 • Identificació de les perspectives de negoci
 • Informes personalitzats
 • Assessorament sobre ajudes i incentius
 • Assessorament per a la implantació de negocis
 • Informació sobre els procediments administratius
 • Assessorament legal i sobre propietat intel·lectual

 

CELERAR EL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ

 • Recerca d’oficines i localitzacions 
 • Contacte amb serveis professionals

 

ACOMPANYAMENT DAVANT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 • Servir de nexe amb les instàncies de les AAPP
 • Assessorament local: immobiliàries i impostos
 • Acompanyament en serveis financers i altres

INVERSORS DE CAPITAL

AGENDA I ESPAIS DE TROBADA

 • Organització de reunions amb possibles empreses, coinversors, assessors professionals o actors clau 
 • Zones de trobada a Invest in València

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA

 • Sobre sectors relacionats amb les raons de negoci (regulació, estadístiques, clima de negoci i dades sectorials)
 • Sobre les empreses de capital privat o Business Angels
 • Sobre l’economia valenciana
 • Sobre el marc regulador aplicable

 

INFORMACIÓ SOBRE RELOCALITZACIÓ

 • Connexions de les infraestructures
 • Sanitat
 • Lloguers

INVERSORS CONSOLIDATS

SUPORT ESTRATÈGIC

 • Informació sobre el marc regulador i sobre qualsevol canvi legislatiu
 • Facilitar relacions amb centres d’excel·lència amb possibles socis en el mateix sector

 

SUPORT OPERATIU

 • Donar suport a la marca València en la seu central de les empreses per a noves inversions
 • Suport amb les diferents institucions de les AAPP
 • Accés als millors recursos/actius de València, així com suport als projectes de la companyia
 • Informació sobre ajudes fiscals (nacionals, regionals i locals)
 • Suport en la cerca i selecció de personal qualificat

Equip

Som un equip internacional format per professionals amb àmplia experiència arreu del món. Conscients de les necessitats, posem al servei de l’inversor tot el nostre coneixement.

linkedin

linkedin

linkedin

CASOS D’ÈXIT

COL·LABORADORS DE CONFIANÇA

Newsletter

'