POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A continuació detallarem la Política de Privadesa i de Protecció de dades personals de la nostra Entitat; Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València (d’ara endavant “La Cambra”) adaptada al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS, DATOS DE CONTACTO.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València és responsable del tractament de les dades personals dels usuaris dels seus webs.

Dades de contacte:

Carrer Poeta Querol, 15

València 46002

Telèfon: 963 103 900

Correu electrònic: info@camaravalencia.com

Webs:

www.camaravalencia.com

ticnegocios.camaravalencia.com

www.cortearbitrajeymediacionvalencia.com

club.camaravalencia.com

rse.camaravalencia.com

jornadas40.camaravalencia.com

www.foodly.es

www.boletines-electronicos.com

www.colabourativelab.com

empleo.camaravalencia.com

www.forosempleovalencia.com

www.ticnegocios.es

godigital.ticnegocios.es

negociossostenibles.camaravalencia.com

bucle.camaravalencia.com

www.operacionesylogistica.com

www.bonocomerciovlc.com

www.investvlc.com

www.investinvlc.com

2.FINALIDAD.

La finalitat amb la qual es recullen i tracten les dades personals a través dels diferents formularis propietat de la Càmera és la gestió i atenció de les sol·licituds d’informació, la prestació de serveis, la inscripció a l’oferta formativa, l’enviament de butlletins informatius, l’assistència a activitats i esdeveniments proporcionats/organitzats per la Càmera.

3.LEGITIMACIÓ.

Aquesta Política de privacitat pot variar en funció de les exigències legislatives, per la qual cosa aconsellem als usuaris del nostre web que la visiten periòdicament per estar informats d’aquestes modificacions. El nostre web és navegat sense necessitat de revelar les dades personals. La nostra Política de privacitat serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun formulari on es recullin dades de caràcter personal, donant el seu consentiment exprés per a això.

4. L’ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES

La Càmara té plena consciència de l’ús i tractament que s’ha de donar a les dades personals que es puguen requerir o obtenir dels usuaris en el seu web amb la finalitat de gestionar els serveis oferits o per remetre’ls comunicacions de serveis que puguen resultar del seu interès.

Els serveis prestats a través del nostre web estan destinats exclusivament a usuaris majors d’edat. Per tant, si no ho ets, et recordem que no estàs autoritzat a subministrar-nos la teua informació personal. Només si disposes del consentiment previ dels teus pares i/o tutors pots omplir els Formularis de Registre del nostre web.

5.DRETS I OBLIGACIONS.

La Càmera es compromet al compliment de la seua obligació de secret dels dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries que garantisquen la seguretat dels dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, d’acord amb el que estableix la legislació en matèria de protecció de dades. No obstant això, la Càmera no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació dels dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

En compliment de la normativa vigent, les dades seran conservades durant el termini legalment establert i, en tot cas, mentre l’usuari no revoque el seu consentiment.

Amb la present clàusula quede informat que les seves dades seran comunicades, si és necessari, a Administracions Públiques.

La Càmara procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada i pertinent.


De conformitat amb els drets que atorga la normativa vigent en matèria de protecció de dades, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament d’aquestes dades. A més, té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat anteriorment. En tot cas, dirigint la seua sol·licitud mitjançant comunicació escrita a:

Càmera de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València

Carre Poeta Querol, 15

València 46002

Telèfon: 963 103 900

Correu electrònic: info@camaravalencia.com

Webs:

www.camaravalencia.com

ticnegocios.camaravalencia.com

www.cortearbitrajeymediacionvalencia.com

club.camaravalencia.com

rse.camaravalencia.com

jornadas40.camaravalencia.com

www.foodly.es

www.boletines-electronicos.com

www.colabourativelab.com

empleo.camaravalencia.com

www.forosempleovalencia.com

www.ticnegocios.es

godigital.ticnegocios.es

negociossostenibles.camaravalencia.com

bucle.camaravalencia.com

www.operacionesylogistica.com

www.bonocomerciovlc.com

www.investvlc.com

www.investinvlc.com

Pot recollir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web www.agpd.es.

6. VERACITAT DE LA INFORMACIÓ.

Els usuaris respondran, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, sent responsables de comunicar qualsevol modificació en les mateixes, i quedant la Càmara exempta de qualsevol tipus de responsabilitat a aquest respecte. La Càmara es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que en Dret procedisquen.

7. ACCÉS I CESIÓ DE LES DADES.

Cap tercer aliè al responsable abans esmentat podrà accedir a les dades personals dels usuaris sense el seu consentiment exprés per a cada ocasió.

Així mateix, la Càmara tampoc cedirà les dades personals dels usuaris a cap tercer sense comptar amb el seu consentiment exprés.

Newsletter

'